copy-cropped-KF_header33.jpg
Karriärpaketet

Material

Karriärpaketet – en väg till kunskap om studier och arbetsliv
För dig som vägleder elever i samverkan med lärare.

Karriärpaketet - Vägar vidare till kunskap om studier och arbetsliv
En kort beskrivning av Karriärpaketet för dig som jobbar med unga i skolan

Karriärpaketet - Vägar vidare. Ett stöd för dig i förändring och omställning
En kort beskrivning av Karriärpaketet – riktad till den som ska använda programmet som stöd för sitt karriärval

Karriärpaketet - Vägar vidare. Ett stöd i förändring och omställning
En kort beskrivning av Karriärpaketet för dig som jobbar med vuxna.

Metodhandledning for karriärpaketet
Ett kortfattat exempel på hur du som handläggare, vägledare ell coach kan använda Karriärpaketet med din klient.

 • Karriärpaketet

  Karriärpaketet är ett webbaserat valstöd med många spännande funktioner. Paketet innehåller ett träffsäkert intressetest men också verktyg som ger möjlighet att värdera färdigheter och ta ställning till bilder från arbetslivet. Resultatet kan användas för framtida karriärplanering. En annan viktig del är Hälsa, som ger idéer och länkar om vägar vidare för den med funktionshinder. Allt samlat i ett väl strukturerat och lättanvänt paket.

  Karriärpaketet tillhandahålls på internet och kräver ingen installation. Det är enkelt att använda och en licens kan nyttjas såväl på arbetsplatsen som i hemmet. Allt som behövs är en internetuppkoppling. För individen är det ett utmärkt sätt att på egen hand vidga sina perspektiv och arbeta fram ett diskussionsunderlag – stimulerande och effektivt.

  Karriärpaketet erbjuds i ett antal olika licensformer och anpassas till just er organisation. Grundprincipen är att man tecknar en årlig licens till vilken sedan ett antal användarenheter knyts. Ej använda enheter kan sparas till kommande licensperioder, förutsatt att man har en giltig licens, och skulle det behövas kan man köpa till extra enheter.

   

  Les mera om Karriärpaketet